Timmerwerken, Bestrating, Grondwerk & meer!

Riolering

Rioleringen

Onze services voor rioleringen betreft het stellen en repareren van leidingen, putten en kolken.

Rioleringswerken worden vakkundig aangelegd, waardoor de kwaliteit van de riolering gewaarborgd is.

Ruime praktijkervaring, maakt dat u de aanleg van riolering vakkundig en met zorg wordt uitgevoerd.

Ook bij renovatie van een riolering wordt er volgens de kwaliteitsnormen van certificering gewerkt.

Koen Donkelaar Dienstverlening

Voor al uw rioleringswerkzaamheden:

  • PVC, hemelwaterafvoer
  • Plaatsen van kolken
  • Het realiseren van een nieuwe huisaansluiting
  • Het realiseren van een nieuwe bouwaansluiting
  • Aanleg drainage